Useful links


Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI)

www.dski.dk


Scandinavian Society of Immunology

http://www.scandinavianimmunology.nu/


Det Norske selskab for Immunologi

www.norwegianimmunology.org


Det Svenske selskab for Immunologi (SWIMM)

www.swimm.se


​​Det Islandske selskab for Immunologi

www.hi.is/fel/onaemi


​Det Finske selskab for Immunologi

www.immunologiayhdistys.fi


International Union of Immunological Societies, IUIS

www.iuisonline.org/


European Federation of Immunological Societies

http://www.efis.org/


Scandinavian Journal of Immunology

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sji.2015.81.issue-4/issuetoc